Człowiek, który się uśmiecha, podwaja swoje możliwości